Unitatea de îngrijire la domiciliu

                     Unitatea de îngrijire la domiciliu

Serviciul social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Alexandria, a fost înființat in anul 2003, iar în prezent funcționează sub denumirea Unitatea de îngrijire la domiciliu, în structura Direcției de Asisteță Socială Alexandria, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informatii privind condițiile de admitere și a serviciile de ingrijire la domiciliu oferite.
Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice, menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.
Unitatea de îngrijire la domiciliu respectă şi promovează demnitatea persoanei varstnice, unicitatea şi valoarea acesteia. De asemena elimina orice discriminare bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice şi religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.
In sprijininul persoanelor vârstnice dependente sunt asigurate următoarele servicii: Hrănirea beneficiarului, Toaleta partiala, Spălat rufe, Toaletă generala, Efectuare cumpărături, Plăţi facturi, Însoţire medic consult/eliberare reţetă medicală, Însoţire la plimbări, Preparare hrana, Efectuare curăţenie, Curăţenie generală.
Beneficiază de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică, care a împlinit vârsta de pensionare şi se găseşte în una dintre următoarele situaţii:
a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.


Cerere tip legitimatie

Cerere tip pers vârstnice