S.A.B.S.S.

SERVICIUL AJUTOARE, BENEFICII ȘI SERVICII SOCIALE

Acte necesare pentru acordarea VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

– Cerere și declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

– Angajament de plată

–  Bulentine/Cărți de identitate ale membrilor de familie

–  Certificat de naştere ale membrilor de familie

–  Certificatul de căsătorie

–  Livret de familie

–  Certificatul de deces, după caz

–  Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit

–  Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ

–  Hotărâri judecătoreşti privind instituirea unor măsuri de protectie privind minori şi/sau persoanelor cu dizabilități

–  Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol cu privire la terenul agricol aflat în proprietate

– Adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii

– Certificat de încadrare în grad de handicap

– Act de spațiu privind locuința

–  Talon autoturism

–  Acord privind prelucrarea datelor personale

CERERE ACORDARE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE


Anunt in atentia beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei si-sau supliment pentru energie

Declaratie componenta familie
Cerere acordare ajutor lunar plata serviciului de alimentare cu apa
Cerere – Declaratie pentru acordare ajutor de urgenta

Anunt in atentia beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Anunt interval depunere cereri pentru incalzirea locuintei
Documente necesare dosar acordare ajutor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Plafonul prevazut de lege pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Articolele 7 si 25 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021

 

Anunt ajutor lunar acordat familiilor cu copii incadrati in gradul grav sau accentuat de handicap

Cerere si declaratie acordare ajutor lunar acordat familiilor cu copii incadrati in gradul grav sau accentuat de handicap