Prezentare generala

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

ALEXANDRIA

Directia de Asistenţă Socială a Municipiului Alexandria funcţionează ca instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, cu personalitate juridică, în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi art. 2 din Hotărârea nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Directia de Asistenţă Socială are ca obiect de activitate infaptuirea masurilor de protectie si asistenta sociala in vederea protejarii persoanelor care datorita unor motive de natura fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

Obiectul de activitate al Serviciului public “Directia de Asistenta Sociala Alexandria” îl constituie realizarea ansamblului de masuri, programe, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale aflate în dificultate si cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal si decent de viata, cu scopul cresterii calitatii vietii.

Directia de Asistenta Sociala Alexandria asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

  • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
  • Persoane varstnice;
  • Adulti si copii cu handicap;
  • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
  • Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon;