S.P.D.P.I.S.

 

SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, PROTECȚIE ȘI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ

se adreseaza persoanelor singure si familiilor care domiciliaza pe raza municipiului Alexandria si este structurat astfel:

 • Compartimentul Protectia persoanelor cu dizabilitati, asistenti personali, anchete sociale;
 • Compartimentul anchete sociale pentru beneficii si facilitati;
 • Compartimentul Administrare baze date.

        Obiectivele generale ale S.P.D.P.I.S :

         Evaluarea situatiei socio-economica a persoanelor singure sau familiilor, identificandu-se nevoile si resursele acestora;

 • Identificarea situatiilor de risc si propunerea masurilor de preventie si de reinsertie a persoanelor în mediul familial, natural si societate;
 • Elaborarea planurilor individualizate privind masurile de protectie sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social;
 • Consilierea, orientarea şi ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obtinerii drepturilor sociale, prin prezentarea la comisia de evaluare medicală în vederea încadrării într-un grad de handicap;
 • Realizarea unei baze de date centralizate pentru toate activitatile gestionate utilizand sistemul informatic si asigurarea corectitudinii organizarii datelor, remedierii tehnice, corectarii, actualizarii si modelarii bazei de date.

      Principalele activitati desfasurate de Compartimentul Protectia persoanelor cu dizabilitati, asistenti personali, anchete sociale:

 • Efectuarea de anchete sociale cu privire la stabilirea statutului si contextului social in care persoana adulta cu handicap traieste , necesara la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Efectuarea de anchete sociale cu privire la stabilirea statutului si contextului social in care persoana minora cu handicap traieste , necesara la comisia de evaluare , insotita de Factorii de mediu, Planul de servicii, Raportul de monitorizare si intocmirea contractului social care se incheie cu familia copilului cu dizabilitati, dupa obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Efectuarea de anchete sociale privind copiii cu cerinte educationale speciale , care frecventeaza institutiile de invatamant in vederea orientarii scolare/ profesionale, insotite de Factorii de mediu;
 • Efectuarea de anchete sociale si intocmire documentatie privind acordarea drepturilor indemnizatiei lunare persoanelor cu handicap gradul Grav;
 • Efectuarea de anchete sociale, intocmirea contractului social si a planului individual de ingrijire in vederea angajarii asistentului personal la persoana cu handicap gradul Grav;
 • Monitorizarea activitatii desfasurate de asistentii personali la domiciliul persoanelor cu handicap gradul Grav ;
 • Elaborarea semestriala a unui raport statistic privind asistentii personali pentru persoanele cu handicap , indemnizatiile acordate in conformitate cu legislatia in vigoare si transportul urban pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, pe care il prezinta consiliului local;
 • Instrumentarea documentatiei in vederea eliberarii unui Card-legitimatie pentru parcare gratuita a autoturismului necesar deplasarii persoanei cu dizabilitati;
 • Organizarea de activitati privind instruirea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gradul Grav.

      Principalele activitati desfasurate de Compartimentul anchete sociale pentru beneficii si facilitati:

       Efectuarea de anchete sociale la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul UAT Alexandria pentru scutirea de majorari acumulate din neplata chiriei , privind unele familii sau persoane singure;

 • Efectuarea de anchete sociale si instrumentarea documentatiei pentru acordarea de scolarizari gratuite studenti si masteranzi , pe care le supune aprobarii consiliul local;
 • Efectuarea de anchete sociale la solicitarea altor institutii ale statului cu privire la cazurile sociale de familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite si care necesita protectie sociala;
 • Efectuarea de anchete sociale/ psihosociale  la solicitarea altor institutii ( politie, judecatorie, etc), privind persoanele care fac obiectul unor cercetari penale.

 Formulare :

 

Cerere plus formular ancheta sociala
Formular ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
Formular ancheta sociala copil pentru orientare scolara
Formular ancheta sociala necesara la Comisia pentru protectia copilului
Formular acordare indemnizatie lunara handicap
Formular eliberare adeverinta pentru obtinerea acordului
Formular eliberare card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare
Formular eliberare adeverinta  pentru biletele de calatorie
Formular eliberare adeverinta pentru Autoritatea Tutelara

Unitatea de Ingrijire la Domiciliu din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Alexandria a participat in perioada 1-31 octombrie 2022 la concursul “Exemple de bune practici in serviciile sociale adresate persoanelor varstnice”. Acest concurs se adreseaza furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, care au infiintat si dezvoltat servicii sociale adresate persoanelor varstnice si ofera exemple de buna practica in context social plin de provocari, urmand sa contribuie la Reforma ingrijirii de lunga durata si promovarea imbatranirii active, componenta importanta a Planului National de Redresare si Rezilienta.

 

 

Anunt de selectie a grupului tinta “O viata in siguranta fara violenta domestica”

 

 Date de contact:

 Sediul central- Directia de Asistenta Sociala Alexandria, str. Dunarii, nr. 139

Secretariat : 0247317523
Fax: 0347401551

SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, PROTECȚIE ȘI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ

Tel. 0247317732 int. 112

 

Fotografii instruire asistenti personali 20.08.2019