Creșe

Creșe

       Necesitatea unui proces instructiveducativ organizat în cadrul creşei se naşte cel puţin din două motive. Primul este legat de nevoia de socializare, aspect care constituie o parte importantă în procesul de creştere armonioasă a copilului, iar al doilea este legat de integrarea firească în programul din gradinită, după ce copilul a urmat programul de la creşă.

       Pe lângă afecţiunea şi grija de care are nevoie la o vârstă atât de fragedă, creşa asigură copilului o educaţie bine structurată şi adaptată ritmului de dezvoltare individuală. Tot în cadrul creşei sunt formate două din cele mai importante aspecte necesare în cadrul grupurilor: disciplina şi organizarea. Respectarea unui program, efortul de a duce activităţile pânăla capăt, repetarea experienţelor pentru a se fixa informaţia, provocarea oferită de posibilitatea de afirmare în cadrul grupului, oportunitatea de a se dezvolta cu ajutorul celorlalţi copii, îl ajutăpe cel mic săşi formeze abilităţile necesare pentru a realiza activităţi mai complexe şi mai interesante în următorii ani la grădiniţă.

     Activitățile desfăşurate în creşă sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor. Scopul  este să dezvoltăm copii independenţi, curajoși și competenți, care să facă față provocărilor de diferite feluri. Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mijloc de realizare și stimulare a capacității și creativității acestuia.  Jocul este la această vârstă metoda principală de învățare. Programul educațional are ca obiectiv principal: stimularea capacității de învățare a copiilor și asigurarea securității emoționale. Astfel, se stimulează simțurile, se încurajează învățarea prin joc, explorarea și descoperirea.

     Copiii care frecventează cresele din cadrul DAS Alexandria au multe lucruri de învăţat în creşă, ei dorind mereu exploreze şi să descopere lucruri noi, iar personalul le este alături la fiecare pas, încurajândui şi sprijindui. Micuţii îşi dobândesc aptitudinile şi încrederea de sine prin jocuri, cântece, mişcare şi artă, oferinduli-se oportunitatea de exprimare şi formare întrun mod creat.
Crea “Ion Creanga”
Visan Dorina- asistent sef cresa
Anghel Felicia- asistent medical
Nedelus Vasilica- infirmiera
Patru Laura- infirmiera
Lazar Georgeta- infirmiera
Vlad Niculina- ingrijitor
Dragne Lucia- magaziner
Olan Mariana- bucatar
Cresa “Peco”
Geicu Mihaela- asistent sef cresa
Tudorache Adriana- asistent medical
Orbescu Florica- infirmier
Dobre Iordanica- infirmier
Gherber Ionita- infirmier
Taroiu Monica- ingrijitor
Cresa “1 Mai”
Mincinoiu Cameluta- asistent medical sef cresa
Dinu Puita Maricica- asistent medical
Vineticu Lenuta- infirmier
Marin Adriana- infirmier
Tanase Alina- ingrijitor

Actele necesare pentru înscrierea copilului la creșă sunt:

 • certificatul de naștere al copilului – în copie și original;
 • carte de Identitate MAMA – în copie și original;
 • carte de Identitate TATA – în copie și original;
 • certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;
 • adeverință de venituri în original pentru TATA, care să cuprindă venitul brut pe ultimele 6 luni;
 • adeverință de venituri în original pentru MAMA, care să cuprindă venitul brut pe ultimele 6 luni (dacă nu are activitatea profesională suspendată);
 • Decizia de stabilire a cuantumului indemnizației pentru concediul de îngrijire și creștere a copilului emisă de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Teleorman (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situație;
 • Decizia privind acordarea stimulentului de inserție (dacă este cazul);
 • copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul);
 • copie după ultima  Declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală (în situația în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau NU ESTE SALARIAT/NU REALIZEAZĂ VENITURI);
 • declarație scrisă pe proprie răspundere că în ultimele 6 luni nu a realizat venituri (în situația în care părintele/părinții nu au desfășurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii la creșă);
 • act adițional de suspendare/reluare a activității/ adeverință în original de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifica DATA RELUĂRII ACTIVITĂȚII PROFESIONALE;
 • adeverință în original de la grădinița care funcționează în aceeași clădire cu creșă, dacă este frecventată de frați sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creșă;
 • fișa de imunizări(vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);
 • copie după sentință de divorț/dovadă cuantum pensie  de întreținere (alimentară)  – dacă este cazul;
 • alte acte doveditoare privind situația de dificultate a familiei – dacă este cazul.