C.R.P.F.A.

Centru rezidential pentru persoane fara adapost

 

C.R.P.F.A. este amplasat pe raza municipiului Alexandria , str. Dunării , nr. 280.

          Centru rezidential pentru persoane fara adapost este un aşezământ de protecţie sociala care ofera servicii sociale specializate si vine în sprijinul acelor familii şi persoane adulte aflate temporar în dificultate, fără un adăpost, datorate incendiilor, calamităţilor naturale sau alte cauze, precum şi femeilor agresate fizic care sunt izgonite de la domiciliu şi sunt nevoite să locuiască în stradă şi respectiv copiilor aflaţi temporar în dificultate, ca urmare a dezorganizării familiei sau victime ale violenţei în familie.

Beneficiarii direcţi ai centrului rezidentiali sunt:

– familii aflate într-o dificultate temporară sau situaţie de criză urmare unor stări conflictuale intre soti, calamităţi naturale , incendii ramase fără adăpost;

– persoane adulte, cu precădere femei, aflate într-o situaţie de risc social sau care sunt expuse violenţei intrafamiliale şi sunt izgonite în stradă;

-categorii de persoane ramase fara adapost datorita unor litigii juridice;

– copii care au implinit varsta de 14 ani , aflaţi temporar într-o situaţie de risc din cauza destrămării familiei, a violenţei intrafamiliale sau altor dificultăţi apărute în cadrul familiei si sunt nevoiţi sa locuiască in strada.

Durata de cazare in centru rezidential a persoanelor asistate este de pana la 2 ani,in functie de situatia particulara a fiecarui beneficiar si in raport cu nevoile individuale ale acestuia. Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an,cu posibilitate de prelungire de pana la 1 an prin act aditional(conf.S2.3,anexa 4/Ord 2126/2014). Formatul si continutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru, in baza modelului aprobat prin ordin al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Contractul este redactat in 3 exemplare originale.

 

Centrul rezidential pentru persoane fara adapost asigură beneficiarilor urmatoarele tipuri de servicii sociale:

 1. igienizare si deparazitare care va include asigurarea materialelor de igiena personala si oferirea posibilitatilor de efectuare a igienei personale;
 2. găzduirea temporara pana la depăşirea situaţiei de risc , avandu-se in vedere cerinţele minime necesare unei locuinţe , impusa de legislaţia in vigoare , prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu de locuit si a unui grup igienico-sanitar corespunzător;
 3. asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare in limita alocaţiei de hrana stabilita de legislaţia in vigoare , prin intermediul unei microcantine care va funcţiona in incinta centrului;
 4. asigurarea de asistenta medicala primara si îngrijire , in situaţii de urgenta , după caz, prin intermediul unui cabinet medical care va funcţiona in incinta centrului avand ca obiective principale :depistarea activa a unor boli , oferirea de consultatii primare si supravegherea administrarii tratamentelor medicamentoase, controlul si supravegherea bunei realizari a activitatilor de dezinfectie , dezinsectie si igiena in camere grupuri sanitare si bloc alimentar ;
 5. realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau după caz în programul individualizat de intervenţie;
 6. consiliere sociala,promovarea insertiei/reinsertiei familiale reluarea contactelor sociale;
 7. consiliere psihologica si dupa caz terapii de specialitate;
 8. consiliere si orientare vocationala,facilitarea accesului la cursuri de formare si reconversie profesionala;
 9. deprinderea asistaţilor cu un mod de viaţă organizat;
 10. servicii de asistenta medicala comunitara.

  Pentru a beneficia de serviciile acordate in cadrul “Centrului rezidential pentru persoane fara adapost”, persoanele interesate se pot adresa cu cerere scrisa la sediul C.R.P.F.A. Alexandria, din strada Dunarii, nr. 280.
  Telefon – 0347 805579.