S.A.B.S.S.

SERVICIUL AJUTOARE, BENEFICII ȘI SERVICII SOCIALE

Acte necesare pentru acordarea VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

– Cerere și declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

– Angajament de plată

–  Bulentine/Cărți de identitate ale membrilor de familie

–  Certificat de naştere ale membrilor de familie

–  Certificatul de căsătorie

–  Livret de familie

–  Certificatul de deces, după caz

–  Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit

–  Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ

–  Hotărâri judecătoreşti privind instituirea unor măsuri de protectie privind minori şi/sau persoanelor cu dizabilități

–  Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol cu privire la terenul agricol aflat în proprietate

– Adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii

– Certificat de încadrare în grad de handicap

– Act de spațiu privind locuința

–  Talon autoturism

–  Acord privind prelucrarea datelor personale

CERERE ACORDARE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE


Anunt in atentia beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei si-sau supliment pentru energie

Declaratie componenta familie
Cerere acordare ajutor lunar plata serviciului de alimentare cu apa
Cerere – Declaratie pentru acordare ajutor de urgenta

Anunt in atentia beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Anunt interval depunere cereri pentru incalzirea locuintei
Documente necesare dosar acordare ajutor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Plafonul prevazut de lege pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie
Articolele 7 si 25 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021